Quality Policy

Doküman: 5.2 KALİTE POLİTİKASI

Revizyon No ve tarihi:01-01.03.2021 Sayfa: 1 / 1

Gözden Geçiren: Yönetim Temsilcisi:

İmza / Tarih: 01.04.2020

Onaylayan / Genel Müdür

İmza / Tarih: 01.05.2020

• SAM MARİNE Yönetimi ve çalışanları gerek ulusal gerek dünya pazarındaki yarışta gerçekleştirirken “kaliteli hizmet ve temiz bir çevre” bilinci ile hareket etmektedir.

• Bütün hizmetlerimizi, akreditasyon gerekleri, yasal ve düzenleyici şartların gereklerine uygun olarak, gizlilik, güvenilirlik ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek, nitelikli, uzman kadromuz ile sistemi ve Her defasında müşteri şartlarını da sağlayarak, aşarak en üst seviyede müşteri memnuniyetini yakalarken, hizmet kalitesini, Vizyonumuzu sürekli iyileştirerek, geliştirmek. Hizmet kalitesini artırmak,

• Kalite yönetim sistemimiz ve kalite hedeflerimize yön gösteren kalite politikamız, stratejik yönümüzü destekler ve önemli organizasyonel değişiklikler sonrasında ve periyodik zamanlarda güncellenerek çalışanlarca anlaşılması sağlanır, ayrıca ilgili taraflara ve kamuya iletilir.

• Dış sağlayıcılarla karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler kuran kontrol yapımız gerçek verilerle analizler yaparak, etkin bir iletişim kurarak, çalışanların sistem çalışmalarına katılımlarını artırarak, riskleri önceden belirleyerek, önleyici bir yaklaşımla süreçlerinde sürekli iyileştirmeyi ilke edinmiştir.

• Çalışanlarımızın farkındalık düzeyinin arttırılması ve mesleki alanlarda bilgilendirilmesi amacı ile düzenli eğitimler planlanmaktadır.

GENEL MÜDÜR

SİNAN AHMET MİRAHOR